OVER ONS

Stichting Tijmen voor het goede doel

Tijmen was een verbinder en sloot niemand buiten. De stichting heeft dan ook als doelstelling om alle kinderen de mogelijkheid te geven om samen te spelen, te sporten en plezier te maken. Vooral ook kinderen die thuis in armoede leven of van huis uit niet worden gestimuleerd om te sporten. Hierin werken we nauw samen met de gemeente Montferland en de Stichting Welcom. Door middel van sport en spel willen we kinderen met elkaar verbinden.

De stichting zet zich in voor de realisatie van een speelveld in ‘s-Heerenberg waar kinderen van allerlei achtergronden en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten, sporten en spelen. De Stichting Welcom ondersteunt in de organisatie van activiteiten. Ook gaan we dit jaar voor de gevluchte kinderen uit Oekraïne activiteiten organiseren en door sport en spel de thuissituatie even te laten vergeten.

Voorzitter
Dion Steenbergen voorzitter@tijmenvoorhetgoededoel.nl

Secretaris
Wilbert Esselink info@tijmenvoorhetgoededoel.nl

Penningmeester
Fred Willemsen penningmeester@tijmenvoorhetgoededoel.nl

Bestuursleden
Saskia van den Heuvel
Nancy Egberts-Litjes
Jürgen Egberts
Piko Gertzen
Ali Ballici
Gaby Berendsen
Hein Schreur
Edwin te Booij
Bob de Ruiter

 

 

Beleidsplan


Door het organiseren van activiteiten, waarbij het Tijmen (Internationaal) Voetbaltoernooi voor de jeugd (JO15) centraal staat, wordt ieder jaar geld ingezameld. Aan bedrijven en internationale voetbalverenigingen worden prijzen gevraagd (shirts, merchandise) die kunnen worden verloot en geveild. Ook is er de mogelijkheid om geld te doneren voor het goede doel. Naast het voetbaltoernooi worden er meerdere activiteiten georganiseerd om geld voor de kansarme kinderen in te zamelen. De stichting en de individuele bestuursleden hebben eerder vele voetbaltoernooien georganiseerd. Daarmee wordt de kwaliteit gewaarborgd. De stichting heeft tevens een ANBI-status.

Doel van de stichting

De Stichting heeft als doel kinderen van verschillende achtergronden en culturen met elkaar in verbinding te brengen, samen te laten spelen, te sporten en plezier te maken. ‘Iedereen doet mee ! Iedereen hoort erbij !’ en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort expliciet niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Alle bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Samenwerking met andere stichtingen en organistaties

De Stichting ‘Tijmen voor het goede doel’ werkt samen met andere organisaties en stichtingen om (al dan niet gezamenlijk) geld in te investeren in projecten. Zo is er onder meer contact en wordt samengewerkt met:

  • FC Bergh
  • Stichting Welcom in ’s-Heerenberg
  • Achterhoek in Beweging
  • De gemeente Montferland

In overleg met deze organisaties worden de investeringsdoelen bepaald om zo op de meest doeltreffende wijze gelden in te zetten en activiteiten te organiseren.

Actieplan

  • Organiseren Internationaal Tijmen Toernooi JO15 bij FC Bergh
  • Sponsoractiviteiten organiseren om gelden op te halen
  • In overleg met de FC Bergh, gemeente Montferland, Stichting Welcom overleg om de gelden doelgericht in te zetten.

 

Stichting Tijmen – voor het goede doel

Lange Heg 13
7039 CA Stokkum

KvK: 77830377

RSIN: 861161890

ANBI

RegioBank NL57RBRB0200487531