Bedrag

De baten van uw donatie komen, geheel in de geest van Tijmen, ten goede aan kinderen die het wat minder hebben. Jongeren die wel willen, maar niet kunnen sporten. Simpelweg omdat hun ouders het geld niet hebben of niet stimuleren.

Met uw bijdrage kunnen wij dit realiseren. Hartelijk dank voor uw steun!